Porto in Pictures


kopie-navrhu-salzburg

PORTO// 24.6.2016

Nachozeno/Walked 26.54 km

Představte si kopec, nad ním se tyčí další a za ním další, ještě větší. Vy čelíte té výzvě, protože na mapě stojí, že tam za těmi Mount Everesty bude památka, kterou jste chtěli strašně vidět. A taky si připadáte trochu podvedení, protože mapa vám prostě lhala. Zobrazovala Porto jako placku, a teď jsou tu všude kopce, a vy byste za kus roviny platili zlatem! Když pak ve vás zvítězí to šílené já, co musí vidět fakt všechno, tak vykročíte a zdoláváte horizonty. Protože to, co Porto nabízí, za to úsilí stojí. A dám vám dobrou radu – nechte sandálky doma a pořiďte si pořádné tenisky.

Přeci vám nebudu radit něco, co sama nemám ověřené. V Air Maxech, na které nedám dopustit, jsem si asi připadala jako sprinter. Jinak si nedokážu vysvětlit, že jsem za pátek s přehledem nachodila bezmála 27 km. Ti, co mě znají, tak vědí, že je to neuvěřitelný výkon. Ale dál se chvástat nebudu, nebojte :-). Radši se podívejte na to, co jsem při tom půl maratonu po městě ulovila.

Malá smutná zpráva na závěr. Příštím příspěvkem se s Portem rozloučíme a bude to velký :-). Protože náš poslední den tady byl úplně nejlepší. A nebylo to jen proto, že jsme celé odpoledne popíjeli portské na super místech. Ale o tom a jiném až příště.

Sledujte mě a mějte se krásně!


Imagine the hill, over it rises another hill, and behind him is another, even bigger than the previous one. You’re facing that challenge, because the map says that behind those of Mount Everest will be a monument that you wanted terribly to see. And you feel a little cheated because the map just lied to you. Show Porto as a pancake, and now there are hills everywhere, and you pay for a piece of plain gold! When it wins a madness in you, what really have to see everything, so step out and you are climbing the horizons. Because what Porto offers is worth the effort. And I will give you a good advice – leave the sandals at home and get a good quality sneakers.

Surely I will not advise something I have not got proven myself. Perhaps I felt like a sprinter in my new Air Max shoes, which I adore. Otherwise I can not explain that I easily have walked almost 27 km during Friday. Those who know me, so they appreciate that it was an incredible performance. But I’ll stop rant, do not worry :-). I prefer to look at what I took pictures during the half marathon around the city.

Little sad news at the end. In the next post we will say goodbye to Porto and it will be great :-). Therefore our last day there was absolutely best. And it was not just because we are sipping a port wine to amazing places all afternoon. But more on that and another next time.

Watch me and have a nice day!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kostel Igreja do Carmo vyzdobený dlaždicemi Azulejos
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kostel Igreja do Carmo vyzdobený typickými dlaždicemi Azulejos
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kostel Igraja do Carmo
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vlakové nádraží Sao Bento
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Výzdoba dlaždicemi Azulejos na vlakovém nádraží Sao Bento zobrazuje významné historické události
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Vyhlídka na město od katedrály Sé do Porto

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Na řece Douro
Praca da Ribeira

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pohled na Porto z plavby po řece Douro
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kostel Igreja de Sao Francisco
Domy v uličce Rua da Assuncao – projíždí tudy historická tramvaj č.22

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Casa Oriental – řeznictví, v současné době spíš lákadlo pro turisty, které je cítit na sto honů… visí zde totiž sušené ryby jako dekorace
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kostel Igreja do Terco – nalazeno couráním uličkami
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kostel Igreja de Santo Ildefonso
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Most Ludvíka I.

One thought on “Porto in Pictures

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s